Elke Peters
BEELDEND WERK

Splayten

Steeds opnieuw leert ze mij kennen, door haar rustgevende, herhalende en soms dwingende handelingen. Ze wil weten waar mijn grenzen liggen, wanneer ik breek of vervorm, zodat ze dit kan voorkomen. Ze zorgt voor me. Ze duwt me in een mal. Zij en ik raken meer en meer verbonden. Ze waardeert mij. Ik bezorg haar voldoening. Ik geef haar de ruimte. Zij geeft jou de ruimte.

Je mag me aanraken
Met me spelen
Ik laat je begaan
Ik onthaastte haar
Zij vormde mij.

Maak mij af.
Voel mij, streel mij, lik mij.

THEORETISCH ONDERZOEK

De invloed van producten op tast

Ik heb gekozen om mijn theoretische onderzoek in drie op zichzelf staande essays op te delen. Door deze driesplitsing was het voor mij mogelijk om meerdere aspecten en invloeden met betrekking tot tast te beschouwen terwijl de vraagstukken wel concreet blijven. In het eerste essay ik behandel ik hoe het productieproces bij de ambachtelijke producten Lumps of clay van Thomas Nathan, Relaxing Configuration van Yoon Seok Hyeon en Tactile Orchestra van Fillip Studios het zintuig tast beïnvloedt voor de maker en mij als gebruiker. In het tweede essay behandel ik hoe Roxanne Brennen met Dining Toys, Fleur Hulleman met Porn for the Soul en Marije Vogelzang met Grazing City Scapes mijn gebruik van tast als gebruiker van het product proberen te beïnvloeden in mijn fysiologische behoefte seks en/of eten.

In de eerste twee essays beschouw en analyseer ik werk van verschillende ontwerpers om zo mezelf meer inzichten en inspiratie te geven. Hierbij heb ik werken geselecteerd die naar mijn idee een tastrijke ervaring bieden. Het laatste essay heeft een andere opbouw en hierin vertel ik meer mijn eigen ideeën over de mogelijke waarde van tast gekoppeld aan bestaande theorieën en uitspraken van anderen. In het laatste essay zal ik behandelen hoe ik denk dat het belangrijk kan zijn voor mijn gezondheid om mijn gebruik van tast te beïnvloeden in een tijd waarin steeds meer digitaliseert.

“We zijn geneigd onszelf te zien als een soort koppoter, het hoofd op pootjes dat kleine kinderen tekenen als ze een mens proberen uit te beelden. Maar het is maar een deel van het verhaal. Wij zijn niet alleen ons brein, wij zijn ons hele lichaam.”
-
Wilma de Rek en Witte Hoogendijk. Leef als een beest. Balans; 2018.


DBKV Website stagescriptie65
STAGE

Cibap, vakschool voor de vormgeving, Zwolle

Tijdens mijn afstudeerstage op het Cibap te Zwolle heb ik les mogen geven bij de opleiding Ruimtelijke Vormgeving. Hierin heb ik mij vooral gericht op het geven, ontwikkelen en begeleiden van de conceptlessen en de projecten vanuit het werkveld. Het was een leerzame en fijne periode waarin ik een mooie inkijk in de school, de werkzaamheden en de opleiding kreeg.

Elke Peters stage